2017

Katarzyna Bartosiak, Ikonografia poznańskiego Cudu Trzech Hostii
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski)

Annna Buda, Obecna i niedostępna. Postać ludzka w obrazach Teresy Pągowskiej
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki)

Anna Filar, Przyjemność i wojna. Zderzenie codzienności z konfliktem zbrojnym w twórczości Shadi Ghadirian, Gohar Dashti oraz Tanyi Habjouqa
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Adam Glabas, Gry ze sztuką i polityką w twórczości dwudziestowiecznych ruchów społecznych
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Kinga Gołda, Meble w starożytnym Egipcie i ich ikonografia
(Promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski)

Tomasz Haczyk-Herman, Pokaz mody jako modowe widowisko kulturowe. Nowe spojrzenie na współczesne, paryskie prezentacje kolekcji
( Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Korduba)

Adrianna Kaczmarek, Autoportrety graficzne Konstantego Brandla (1880-1970) – wybrane problemy warsztatowe i formalne
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski) 

Sławomira Kaliska, Malowniczość i malowniczość miejska w teorii i praktyce artystycznej Wielkiej Brytanii XVIII-XIX wieku
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Barbara Kokot, Obraz kultury arystokratycznej w portretach Olgi Boznańskiej
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Arkadiusz Krawczyk, Sztuka Marcina Różka wobec tradycji antycznej i renesansowej
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski)

Dagmara Książkiewicz, Muzeum Historii Żydów Polskich jako miejsce pamięci
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Anna Kunsztowicz-Piasecka, Pin-up girls: geneza, typologia i specyfika wizerunków na przykładzie twórczości Gila Elvgrena
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Anastazja Musielak, XIX- wieczne założenie ogrodowe przy siedzibach arystokratycznych w Kórniku i Rogalinie (Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski) 

Agata Pawliczak, Graficzne Szaty Śmierci. Motyw tautologiczny i jego reprezentacja w ilustracji andersenowskiej na przykładzie wybranych grafik autorstwa polskich artystów w latach 1950-2012 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Maria Roszyk, Instytut Sztuki Współczesnej w Sofii. Instytucja między lokalnością a globalnością
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Łukasz Rozmarynowski, Obraz malarski jako zapis naukowej idei. Leona Chwistka synteza nauki i sztuki 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Aleksandra Stempińska, Pejzaże cmentarne w malarstwie polskim II połowy XIX wieku
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki)

Maja Sypniewska, Krucyfiks z kościoła cysterek w Ołoboku: geneza, datowanie, znaczenie
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Adam Labuda)

Barbara Wawrzyniak, Różnice podobieństw czy podobieństwo różnic? Porównanie powojennego kina japońskiego i amerykańskiego na przykładzie: „Rashōmon” Akira Kurosawy. „Obywatel Kane” Orsena Wellesa, „Tokijskiej opowieści” Yasujirô Ozu oraz „Nashville” Roberta Altmana 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Patrycja Waśkowiak, Dzieje wyposażenia kolegiaty pw. świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski)

Karolina Wilczyńska, Próba spełnienia politycznej obietnicy. Hackney Flashers i brytyjska sztuka społecznie zaangażowana w latach 70. XX wieku
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Hanna Wróbel, „Na miarę prawdziwie europejskiej” – o architekturze uzdrowiskowej Inowrocławia 
( Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Korduba)

Anna Zielazny, Pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem – ciało kobiece w twórczości Sanji Iveković, Orshi Drozdik i Eglė Rakauskaitė
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)