Prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski

Stopień/tytuł naukowy:

dr hab.

Email:

lukkie@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studia historii sztuki na UAM – 1990-95
doktorat [Obrazy Cézanne’a. Miedzy spojrzeniem a komentarzem] 2001
habilitacja [Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne] 2014

Studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych  w Poznaniu 1994-99

Zainteresowania badawcze:

Historia malarstwa; teoria obrazu

Stypendia:

Stypendium Fundacji na rzecz nauki polskiej – pobyt w Bolonii w roku 2008, Giorgio Morandi – fenomenologia rzeczy, projekt badawczy związany z kwerendą we Włoszech

Nagrody:

rektorskie UAM (2006, 2014), Nagroda dla młodych historyków sztuki im. Szczęsnego Dettlofa (1997, 2002)

Wybrane publikacje:

Książki

Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2013

Obrazy Cézanne’a. Miedzy spojrzeniem a komentarzem, Gdańsk 2005

Historia sztuki po Derridzie, [redakcja] Poznań 2006

 Artykuły

 Trzy kroki w stronę obrazów. Pierre Bonnard i percepcyjne opóźnienie, Artium Quaestiones, XXVII (2016),
str. 67-92.

Pankiewicz wobec Cezanne’a, w: Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru, red.: Lachowski Marcin, Hałata Anna, Seweryn-Puchalska Dorota, Muzeum Lubelskie (2016), Str. 23-28.

Żywotność. „Apollo i Marsjasz” Tycjana w: Obraz żywy. Studia z Metodologii Historii Sztuki, red.: Poprzęcka Maria, Stowarzyszenie Historyków Sztuki (2016), Str. 51–62.

 Image drift w Władysław Strzemiński. w: Readability of Images, red.: Polit Paweł, Suchan Jarosław, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015, s. 165-184

Muszaraba i okno. Matisse a sztuka islamu, w: Historia sztuki i globalizacja, Studia z metodologii historii sztuki, red.: Poprzęcka Maria, Stowarzyszenie Historyków Sztuki (2014), Str. 153-169.

Lorenzo Lotto i Herling-Grudziński. Uwagi i komentarze do ‘Portretu weneckiego’, w:  „Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling Grudziński i dawna malarstwo europejskie, red. A. Stankowska, M. Śniedziewska, M. Telicki, Poznań 2014, s.193-206

Immersed in the Surface. Mark Rothko According to Friedrich Nietzsche, w: Mark Rothko. Paintings from The National Gallery of Art. in Washington, red.: Bartelik Marek, Muzeum Narodowe w Warszawie (2013), Str. 87-99.

Composite heads. Artur Nacht-Samborski and Arcimboldo w: The Inspiration from the past in the Art of the 20TH and 21ST centuries, red.: Malinowski Jerzy , Polski Instytut Studiów nad sztuka świata (Polish Institute of World Art Studies) Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu (2013), Str. 61-68.

Obraz w biografii. Kępiński o Potworowskim, w: Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim, red. Michał Haake, Poznań 2012, s.133-144.

Artysta jako widz, „Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki;w: Monika Kędziora, Witold Nowak, Justyna Ryczek, Poznań 2012.

Puls znaków. Fragmenty z Nietzschego, w: Zawsze fragment ? Studia z historii kultury XX i XXI wieku; Małgorzata Kitowska- Łysiak, Marcin Lachowski, Lublin 2011, s. 117-131.

Claude Lorrain in permanenz – Nietzsche w pejzażu, w: Podróże artystyczne. Artysta w podróży;; Ryszard Kasperowicz, Jacek Jaźwierski, Marcin Pastwa, Lublin 2010, s. 143-160.

 Paraliż okamgnienia. Wokół obrazów Nietzschego, w: Podmiot, podmiotowość artysta-krytyk-historyk, red. Maria Poprzęcka; Warszawa 2011, s. 59-74. 

Analogia, diagram, modulacja. Obraz malarski w konceptach Gillesa Deleuze’a, Obraz i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010.

Ręce Soutine’a. O materii portretów, w: Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, red. M. Geron, J. Malinowski, Toruń 2011, s. 91-100.

„Błyskawiczne zamki” Barnetta Newmana, w: Prawda w malarstwie, red. Krzysztof Gliszczyński, Gdańsk 2011,
s. 87-94.

Słodkie życie i martwa natura. Milczenie jako aspekt recepcji dzieła sztuki: w: Kwartalnik Filmowy – Obraz filmowy, Obraz w filmie, nr 65, wiosna 2009

Trzecie oko. Haptyczne widzenie wg Gillesa Deleuze’a, w: „Wielkie dzieła – wielkie interpretacje”, Materiały z ogólnopolskiej sesji SHS – Warszawa,   pod redakcją Marii Poprzęckiej, Warszawa 2007 , s. 249-261

Rzeczy Morandiego. Z zagadnień martwej natury w malarstwie XX wieku, w: „Rzecz i rzeczowość w kulturze XX
i XXI wieku”. Materiały seminarium metodologicznego Kazimierz Dolny, pod redakcją M. Kitowska-Łysiak,
M. Lachowicz, Lublin 2007

Transfiguracja Nietzschego. Obraz Rafaela w „Narodzinach Tragedii”, w: „Dzieje krytyki artystycznej i myśli
o sztuce”. Materiały konferencji – Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń 2007

Pollock w horyzoncie. Nieważkość śladu, w: „Historia sztuki po Derridze”, Materiały seminarium z zakresu Teorii Historii Sztuki, Rogalin 2004, pod redakcją Łukasza Kiepuszewskiego, Poznań 2006

Praktyka autoportretu – zagadnienie czasowości, w: “Twarzą w twarz z obrazem”, Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 2002, pod redakcją Marii Poprzęckiej, Warszawa 2003.

Cybis i Cézanne w dialogu, w: Jan Cybis 1897-1972, katalog wystawy, Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Sowińska Teresa (red.), Zachęta, Warszawa 1997, s. 63-88.