mgr Katarzyna Janicka  / doktorantka

mgr Katarzyna Janicka
Stopień/tytuł naukowy:

mgr

Telefon kontaktowy:
Telefon kontaktowy: 

61 829 37 29

Email:

katarzynajanicka.hs@gmail.com

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2016).
Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM (od 2016).

Zainteresowania badawcze:

nowożytna architektura rezydencjonalna, mecenat artystyczny, historyzmu w architekturze XIX wieku, rekonstrukcje obiektów zabytkowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

Doświadczenie dydaktyczne:

Konwersatorium „Architektura rezydencjonalna nowożytnej Rzeczpospolitej (ok. 1600-1800)”
w semestrze zimowym 2017/2018

Granty i projekty badawcze:

Uczestnik projektu Virtual Reconstructions in Transnational Research Enviroments – the Web Portal „Palaces and Parks in former East Prussia” w latach 2014-2017.

Kierownik projektu badawczego Rzeźbiarska twórczość wolsztyńskiego artysty Marcina Rożka realizowanego w latach 2015-2016.

Stypendia:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Redakcja tomu Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie okresu dwudziestolecia międzywojennego, 2016  (współredakcja z A. Krawczykiem)