Prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz  / Kierownik Pracowni Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Stopień/tytuł naukowy:

prof. UAM dr hab.

Telefon kontaktowy:

694 194 044

Email:

pawel.leszkowicz@gmail.com

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiował kulturoznawstwo, historię sztuki, gender studies na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Courtauld Institute of Art w Londynie i New School University w Nowym Jorku. W 2000 r. obronił doktorat “Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości“ na UAM, pod kierunkiem prof. P. Piotrowskiego. Od tego czasu jestem adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UAM. Jako kurator współpracowałem z: CSW Łaźnia w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Labirynt w Lublinie, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, University of Brighton.

Zainteresowania badawcze:

współczesna sztuka; kultura wizualna i humanistyka; badania nad seksualnością w całej historii sztuki; obecnie: akt męski oraz studia queer w historii sztuki, w perspektywie międzynarodowej i porównawczej; badania nad wystawiennictwem oraz studia kuratorskie

Doświadczenie dydaktyczne:

wykłady w IHS UAM, na ASP w Poznaniu i na University of Sussex w Brighton;wykłądy  w języku polskim i angielskim; seminaria ze sztuki nowoczesnej i współczesnej, problematyki kuratorskiej oraz queer studies; ostatnie kursy: Historyk sztuki jako kurator; Akt męski: pomiędzy historią i współczesnością; Queer Art & Politics: Eastern European Perspectives; koordynator programu Erasmus

Działalność popularyzatorska:

Jako kurator przygotowuje dla różnymi instytucji wystawy, którym towarzyszą katalogi i program edukacyjny. Zorganizowane przez niego ekspozycje to: Healing War Through Art (2014), Civil Partnerships. Feminist and Queer Art and Activism (2012), Sztuka jako aktywizm LGBTQ od Brytanii po Białoruś (2011), Ars Homo Erotica (2010), Vogue (2008), Miłość i demokracja (2006). Projekty związane z Poznaniem to Legendy miejskie (2009), Imperium zmysłów (2008), Kolekcja sztuki Grażyny Kulczyk (2007).

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Association of Art Historians

Granty i projekty badawcze:

2011-2013 – projekt badawczy: A Comparative Study of LGBTQ Rights and Art in the UK and Poland within the Context of the EU Idea of Sexual Diversity, na University of Sussex, w ramach programu Marie Curie Intra-European Research Fellowship, finansowanego przez European Commission

Stypendia:

Stypendium Fundacji Tempus (TEMPUS Individual Mobility Grant)

Stypendium British Council

Stypendium Paryskiej Niezależnej Fundacji Literatury i Nauki Polskiej,1997

Stypendium Fundacji Kościuszki, 1997

Stypendium Fulbrighta (Junior Fulbright Award), 1998-1999

Getty Grant, 2000

Civic Education Project Fellowship, 2000-2002

Stypendium Fundacji Batorego, 2001

Nagrody:

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki za doktorat w dziedzinie historii sztuki, 2000

Nagroda Rektora Uniwersytetu im.A.Mickiewicza za publikację książki „Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości”, Aureus, Kraków, (2001) – 2002

Nagroda Rektora Uniwersytetu im.A.Mickiewicza za publikację książki „Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku”, Wydawnictwo UAM, Poznań (2012) – 2013

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

The Video Art of Female Homoeroticism, [in:] Sexing the Border: Gender, Art and New Media in Central and Eastern Europe, Ed. K. Kosmala, Cambridge Scholars Publishing 2014

The Utopia of Europe’s LGBTQ Visibility Campaigns,  the Politics of Everyday Life: the Utopic of Social Hope in the Images of Queer Spaces”, Somewhere over the Rainbow: A Critical Inquiry in Queer Utopias, Ed. A. Jones , Plagrave McMillan, 2013.

Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.

The Found Objects of Krystiana Robb-Narbutt, [in:] Krystiana Robb-Narbutt: Drawings, Objects, Studio, ed. D. Jarecka, W. Siedlecka, K. Robb-Narbutt Foundation, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw 2012.

The Power of Queer Curating in Central Eastern Europe, [in:] Working with Feminism: Curating and Exhibitions in Eastern Europe, ed. K. Kivimaa, Tallinn University Press, Tallinn 2012.

Alina Szapocznikow’s Piotr, or „The Flesh of My Son”, [in:] Alina Szapocznikow. Awkward Objects, ed. A. Jakubowska, Museum of Modern Art in Warsaw, Warsaw, 2011.

Ars Homo Erotica, Muzeum Narodowe, Warsaw, 2010.

Miłość i Demokracja, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2006.

Miłość i Demokracja. Refleksja o kwestii homoseksualnej w Polsce, Aureus, Kraków 2005.

Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości, Aureus, Kraków, 2001.