Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba  / Dyrektor IHS UAM - Kierownik Pracowni Historii Sztuki Nowożytnej

Stopień/tytuł naukowy:

prof UAM dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 829 37 19; 61 829 37 17

Email:

pkorduba@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiował w latach 1995-2000. W r. 2000 rozpoczął studia doktoranckie na UAM, które zakończył w 2004 broniąc pracy doktorskiej  pt. „Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych”. W latach 2009-2012 pełnił funkcję wicedyrektora IHS UAM. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę „Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego” (Warszawa 2013).

Zainteresowania badawcze:

historia architektury mieszkalnej; kultura zamieszkiwania; rzemiosło artystyczne; design; niemiecko-polskie relacje historyczno-artystyczne

Doświadczenie dydaktyczne:

Od przeszło dekady prowadzi zajęcia dydaktyczne niemal wszystkich typów, w tym wykłady z historii sztuki nowożytnej, konwersatorium z tego przedmiotu, wykład z dziejów rzemiosła artystycznego, wnętrzarstwa i designu (XVI-XX w.), zajęcia ze wstępu do historii sztuki oraz krajowe i zagraniczne objazdy zabytkoznawcze.

Działalność popularyzatorska:

popularyzacja dziejów i zabytków Poznania, a także działania na rzecz szeroko rozumianej problematyki miejskiej; współpracownik Urzędu m. Poznania w zakresie oceny wniosków o finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Centrum Kultury Zamek, a także Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie; współpracuje także z poznańskimi mediami (radio i TV, prasa), publikuje także w „Wysokich Obcasach”

Członkostwo w organizacjach naukowych:

członek Grupy Roboczej niemiecko-polskich historyków sztuki i konserwatorów/Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

wiceprezes Zarządu Lehndorff-Gesellschaft Steinort/ Stowarzyszenia sztynorckiego im. Lehndorffów e.V. (ds. ratowania pałacu w Sztynorcie na Mazurach)

członek Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury

juror w konkursie Sybilli przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa

Granty i projekty badawcze:

Kierownik projektu Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu/Herder Institut Marburg)

Stypendia:

Herzog-August Bibliothek w Wolfenbüttel

stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

stypendium DAAD w Humboldt-Universität zu Berlin

stypendium Fundacji Lanckorońskich (Rzym)

Nagrody:

Im. Józefa Łukaszewicza, Poznań

Nagrody JM Rektora UAM

Krajowej Rady Spółdzielczości, Warszawa

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych, Warszawa 2005.

Sołacz. Domy i ludzie, Poznań 2009, 2012.

Tymczasem pa kochany Skarbunieczku. Listy rysunkowe Antoniego Kowalskiego do syna Jerzego z okupowanego Poznania, Poznań 2012

Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy, Poznań 2012 [wraz z A. Paradowską].

Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013.

Ernst Stewner – ein deutscher Fotograf in Polen/Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski, Marburg 2014 [red. wraz z D. Popp].