Prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz  / Kierownik Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką

Stopień/tytuł naukowy:

prof. UAM dr hab.

Telefon kontaktowy:

61 829 3725

Email:

juspiotr@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

W 2008 r. objął stanowisko prof. UAM. Stopień doktora habilitowanego na Wydziale Historycznym UAM uzyskał w 2006 r., a stopień doktora z zakresu historii sztuk pięknych w 1995. Tytuł magistra z historii sztuki (IHS UAM) otrzymał w 1987 r., a w 1984 tytuł magistra z filologii polskiej (IFP UAM).

Zainteresowania badawcze:

sztuka XX wieku; krytyka artystyczna XVIII – XX wiek; film; nowe media; bieżące zainteresowania: zagadnieniami teoretyczne i filozoficzne związane z formacją nowoczesną, rosyjskiej i polskiej architektury i urbanistyki; nowoczesne projekty organizacji przestrzennej ( głównie rosyjska i polska urbanistyka i architektura); utopie architektoniczne i społeczne; badania nad filmem (relacje pomiędzy oficjalnym dyskursem ideologicznym w PRL a filmową twórczością tzw. „Polskiej szkoły filmowej”) oraz nad polskim dokumentalnym filmem o sztuce

Doświadczenie dydaktyczne:

wypromowanych ponad 30 magistrów historii sztuki oraz 2 doktorantów; obecnie opieka nad 4 pracami doktorskimi (2014/2015)

Członkostwo w organizacjach naukowych:

AICA; PTPN

Granty i projekty badawcze:

KBN –– Dyskurs nowoczesności w polskiej krytyce artystycznej po 1945 r., 1997-2000

Grant NPRH – Polskie dokumentalne filmy o sztuce 1948-1989; 2012-2015

Stypendia:

Stypendium Fundacji Lanckorońskich, Rzym, 2009

Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, 2005

The Getty Summer Institute – University of Rochester, 1998

The Getty Grant Program, Columbia University, New York, 1996

Cambridge Hospitality Scheme – Cambridge University, 1990

Profesury gościnne:

2012 – Estonian Academy of Arts, Institute of Art History, Tallin, Estonia

2008 – Chair of Polish History and Culture, Hebrew University, Jerusalem

Nagrody:

Nagroda Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa, PTPN, Poznań 1996.

Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Henryk Wieniawski. Composers and the Art of their Time, IAM, Warszawa 2007 [współautor z R. Suchowiejko].

Cień modernizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Nietrafne diagnozy, wygodne alternatywy, [w:] Współczesność – historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. W. Włodarczyk, Warszawa 2013.

Powrót do innej przyszłości. Zmiana koncepcji obrazu w myśli Mieczysława Porębskiego (1948, 1957), „Rocznik Historii Sztuki” 2013, t. XXXVIII, s.51-58.

Życie codzienne w mieście liniowym, [w:] Sztuka Europy Wschodniej • Искусство восточной Европы •Art of the East Europe, t. II: Polska – Rosja: sztuka i historia, Toruń 2013, s.401-409.

Ambicje i mitologizacje. O paradoksach modernizmu, [w:] Postęp i higiena, red. A. Rottenberg, Narodowa Galeria Sztuki – Zachęta (2014).

Burzyć, mieszkać, produkować. Ideowe podstawy urbanistycznych teorii awangardy rosyjskiej lat 20. i 30. XX wieku w projekcie socgorodu Nikołaja Milutina , „Rocznik Historii Sztuki” 2014, t. XXXIX, str. 143.

Farewell to a Myth. On Close Relationships between Modernism and Totalitarianism, Kunsttexte.de, E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte, 2014.