Prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl

Stopień/tytuł naukowy:

prof. UAM dr hab

Telefon kontaktowy:

61 829 37 30

Email:

brylm@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki otrzymał w 2009 r. (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 1982 r. zatrudniony na UAM w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego; od 2012 r. na stanowisku profesora UAM. W latach 1999-2008 zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki UAM.

Zainteresowania badawcze:

historia sztuki polskiej i europejskiej XIX-XXI wieku; historia historii sztuki; metodologia i teoria historii sztuki; współczesna kultura wizualna

Doświadczenie dydaktyczne:

prowadzenie wszelkiego typu zajęć akademickich na studiach I, II i III stopnia: od ćwiczeń, zajęć terenowych, konwersatoriów, wykładów kursowych po wykłady monograficzne, seminaria ogólne, magisterskie i doktorskie; promotorstwo kilkunastu prac magisterskich; recenzje kilku prac doktorskich

Działalność popularyzatorska:

wykłady w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Societas Humboldtiana Polonorum

Stypendia:

Alexander von Humboldt-Stiftung (Uniwersytet Hamburg, 1996-1998; Uniwersytet Monachium 2011-2012)

The Getty Grant Program (Uniwersytet Columbia, 1993; Uniwersytet Rochester, NY, 1998)

Fundacja Lanckorońskich (Rzym, 2014)

Nagrody:

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa

Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Nagroda I Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk – za książkę „Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja”

Nagroda I stopnia Rektora UAM – za książkę „Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970” (książka nominowana także do nagrody im. Jana Długosza)

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Grupa artystów plastyków „Świt”. Z dziejów kultury artystycznej międzywojennego Poznania, Poznań 1992, s. 159.

Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, s. 393.

Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 727.

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 1088.

Historia sztuki jako miejsce oporu, „Artium Quaestiones” XX, 2009, s. 29-42.

Etyczny wymiar krytyki obrazu, [w:] Historia sztuki dzisiaj, Warszawa 2010, s. 47-62.

Jan Bołoz Antoniewicz (1858-1922), „Rocznik Historii Sztuki” XXXVI, 2011, s. 7-19.

Decydująca dekada (1881-1890): okres monachijski Jana Bołoza Antoniewicza, „Artium Quaestiones” XXIV, 2013, s. 99-172.

W poszukiwaniu transcendentalnego ego, albo rzecz o historii niebyłej, [w:] Współczesność – historia nieznana, Warszawa 2013, s. 41-53.

Stworzenie – analogia. O alternatywnej historii sztuki Michaela Brötjego, „Artium Quaestiones” XXV, 2014, s. 177-207.