Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski

Stopień/tytuł naukowy:

prof UAM dr hab.

Telefon kontaktowy: 

61 829 37 25

Email:

stanislaw.czekalski@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiował w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w lach 1986-1991. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM rozpoczął w 1991 r. Pracę doktorską obronił 1995 r., po czym został zatrudniony w IHS na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej. Członkiem Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką jest od 2004 r. habilitacja 2007, etat prof. nadzw. od 2009.

Zainteresowania badawcze:

historia, teoria i metodologia historii sztuki; problematyka znaczenia, analizy i interpretacji obrazu; historia sztuki nowoczesnej; studia nad kulturą wizualną

Doświadczenie dydaktyczne: 

różnorodne zajęcia dydaktyczne w IHS

Członkostwo w organizacjach naukowych:

PTPN

Stypendia:

Stypendium Getty Foundation – Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies, University of Rochester, NY, 1998

Nagrody:

Nagroda SHS im. Ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę doktorską, 1996

Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, 2002, 2007

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000.

Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006.

Redakcja: „Dziewica Orleańska” Jana Matejki, Poznań 2003.