Prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski

Stopień/tytuł naukowy:

prof. UAM dr hab.

Email:

jkowal@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Absolwent I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (matura 1983). Studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukończył w 1988 r. W latach 1988-1997 pełnił funkcję asystenta prof. Alicji Karłowskej-Kamzowej. Pracę doktorską „Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej II połowy XII w.” napisał pod kierunkiem prof. Szczęsnego Skibińskiego w 1997 r. Od tegoż roku pełnił funkcję adiunkta. Stdoktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na podstawie rozprawy „Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI w.”. Od wielu lat jest sekretarzem corocznego Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej (współorganizowanego przez PTPN, IHS i Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu).

Zainteresowania badawcze:

architektura gotycka; literatura starofrancuska; kultura i literatura staropolska; sztuka Wielkopolski

Doświadczenie dydaktyczne:

ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki; wykłady kursowe z historii sztuki średniowiecznej;seminarium licencjackie; seminarium magisterskie

Działalność popularyzatorska:

autor książek popularnonaukowych i nagrań CD (piosenki autorskie) poświęconych sztuce, muzyce i literaturze średniowiecznej, starofrancuskiej i staropolskiej, w tym Poznaniowi i Wielkopolsce; gospodarz spotkań popularnonaukowych i wykładów popularyzatorskich (m.in. w ramach PTPN, w Bibliotece Kórnickiej PAN, w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, w księgarni Słowo i przestrzeń w Poznaniu); autor comiesięcznych felietonów poświęconych aktualnym wydarzeniom kulturalnym w poznańskim informatorze IKS

Członkostwo w organizacjach naukowych:

członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Nagrody (wybór):

Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, 2011

Nagroda Naukowa Miasta Poznania, 2011

Nagroda Naukowa Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego”, 2012

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu, 2014

Najważniejsze publikacje:

Großpolen, [w:] Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Hg. Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2014, t. I, s. 268-378.

Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy, Poznań-Dębogóra 2014.

Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Barok, [w:] B. Hojdis, J. Kowalski, K. Meller, Literatura staropolska, Poznań 2009, s. 177- 322.

Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej, Kórnik 2007.

Niezbędnik Sarmaty poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej. Pieśni, dumy, polonezy [książka i płyta CD], Poznań 2006.

Francja średniowieczna, [w:] J. Kowalski, A. i M. Loba, J. Prokop, Dzieje kultury Francuskiej, Warszawa 2005, s. 17-230.

Pan zasłonił swoje oblicze, [w:] „Dziewica Orleańska” Jana Matejki. Materiały II Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, 9-10 listopada 2001, red. S. Czekalski, Poznań 2003, s. 11-34.

Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, Warszawa 2001.

Karol Orleański, Ronda i ballady, Wybrał i przełożył J. Kowalski, Warszawa 2000.